• 7 februari 2023 20:42

Website layout

Het up-to-date houden van het beveiligingsniveau van de website heeft de hoogste prioriteit. Vanwege nieuwe software versies van de programma’s achter de website is de layout hier en daar onverwacht gewijzigd. Hier wordt aan gewerkt. Inhoudelijk is de informatie niet gewijzigd.